Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Cesta za J. A. Komenským

 

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná,

všech se týče.“                     

       J. A. KOMENSKÝ

 

V souvislosti s 350. výročím úmrtí (v roce 2020) a 430. výročím narození J. A. Komenského (v roce 2022) probíhá v naší nivnické škole dlouhodobý projekt „Cesta za J. A. Komenským“. Autorkou a koordinátorkou projektu je ředitelka školy PhDr. Šárka Mikesková. Záštitu převzal radní pro oblast školství Zlínského kraje Mgr. Petr Gazdík.

 

Projekt má konkrétní zaměření. Jedná se o tříletý cyklus vzdělávacích a kulturních akcí školy zaměřených na poznávání filozofie, života a díla J. A. Komenského. Šíření povědomí o osobnosti Komenského a jeho duchovního odkazu koresponduje se vzdělávací filozofií školy. Svou podstatou má projekt celostátní a rovněž mezinárodní charakter, neboť škola se nachází v rodišti J. A. Komenského. Proto aktivity probíhající v rámci projektu přesahují regionální působení školy. Projekt ve škole probíhá už od podzimu 2019, je časově vymezen a vyvrcholí oslavou 430. výročí narození J. A. Komenského v roce 2022.       

Během prvního roku realizace projektu proběhlo mnoho zajímavých činností, které našim žákům osobnost Komenského přiblížily – sdílené vzdělávání v Nadačním domě Dr. Kachníka, poznávací výjezdy žáků do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, exkurze do Bartkova mlýna, pietní akt 28. března, projektový den Škola hrou na dolní i horní škole, výtvarné tvoření s Komenským, zapojení do 17. ročníku soutěže Komenský a my, účast ředitelky školy na mezinárodní komeniologické konferenci v Praze, beseda pro veřejnost Odkaz Komenského v umění a další akce.

Tady v Nivnici ideály školy podporuje Nadace Dr. Kachníka. Úzce spolupracuji s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě a s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Podařilo se mi navázat spolupráci s polskou základní školou přímo v Lešně. Ráda bych činnost naší školy propojila s kulturním a vzdělávacím děním týkajícím se Komenského v rámci České republiky i za jejími hranicemi.“

PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy

 

Ohlédnutí za besedou

„Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“

Čtvrtek 7. listopadu 2019 byl pro nivnickou základní školu velkým dnem. Konala se beseda na téma „Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“. Beseda byla ochutnávkou ze stejnojmenné mezinárodní konference, která se konala na jaře v Praze. Nespočetné hodiny práce, které zabraly přípravy, se vyplatily. Úsměv na tváři posluchačů a děkovné vyjádření svědčí o tom, že se dílo vydařilo. Pozvána byla široká veřejnost a celá řada čestných hostů. Tím hlavním byla PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, která koordinuje národní oslavy k nadcházejícímu výročí Komenského.

Co všechno beseda nabídla?

Setkání zástupců školy a veřejnosti jsme zahájili kulturním programem, který si připravil školní pěvecký sbor. Libé písničky s hudebním doprovodem byly příjemným pohlazením na duši a vytvořily příjemnou náladu. Následovalo přivítání a představení hlavního hosta. PhDr. Markéta Pánková zaujala posluchače spotem „Komenský do škol“, na který navázala referátem „J. A. Komenský v paměti a výtvarném umění“, v němž prezentovala stručnou historii a trendy výtvarného zobrazování učitele národů od roku 1642 do současnosti. Poté představila projekty českých muzeí a paměťových institucí komeniologického zaměření, které jsou součástí národních oslav výročí. Své vystoupení kolorovala zdravicí Alfreda Strejčka a jeho vzkazem Komenského národu.

Další vedení besedy bylo pod taktovkou ředitelky školy PhDr. Šárky Mikeskové. Svým referátem Umění a rozvoj dítěte očima Komenského zmapovala vývoj dětské kresby. Poukázala na hloubku myšlenek Komenského a na to, jak velký filozofický a antropologický význam v dětské kresbě viděl. Následně paní ředitelka představila ideje a směřování nivnické školy. Seznámila posluchače s projektem „Cesta za J. A. Komenským“ a prezentovala již realizované aktivity. Závěr patřil zhudebněné prezentaci, která mapovala rozsáhlou vzdělávací činnost a úspěchy nivnické školy v minulém školním roce.

Součástí besedy byl volný prodej knih a dárkových předmětů s tematikou Komenského, individuální prohlídka výstavních panelů s obrázky o činnosti nivnické školy a volný vstup do pamětní síně. Pro návštěvníky besedy byl připraven šálek kávy nebo čaje a drobné občerstvení, které upekly žákyně školy.

V závěrečném děkování paní ředitelka PhDr. Markéta Pánková ocenila činnost a důležitost naší nivnické školy v prezentaci filozofie a odkazu J. A. Komenského a udělila nám souhlas s užíváním loga Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 2022.

„Děkuji paní ředitelce PhDr. Markétě Pánkové, že zavítala do naší nivnické školy, zavzpomínala s námi na osobnost J. A. Komenského a obohatila náš vhled do jeho životní filozofie. Děkuji všem místním i přespolním, kteří si našli čas a přišli s námi strávit příjemné odpoledne a besedovat o našem rodákovi, na kterého můžeme být právem hrdi.“

                                                                   PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek