Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Cesta za J. A. Komenským

 

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“                     

       J. A. KOMENSKÝ

 

V souvislosti s 350. výročím úmrtí (v roce 2020) a 430. výročím narození J. A. Komenského (v roce 2022) probíhá v naší nivnické škole dlouhodobý projekt „Cesta za J. A. Komenským“. Autorkou a koordinátorkou projektu je ředitelka školy PhDr. Šárka Mikesková. Záštitu převzal radní pro oblast školství Zlínského kraje Mgr. Petr Gazdík.

 

Projekt má konkrétní zaměření. Jedná se o tříletý cyklus vzdělávacích a kulturních akcí školy zaměřených na poznávání filozofie, života a díla J. A. Komenského. Šíření povědomí o osobnosti Komenského a jeho duchovního odkazu koresponduje se vzdělávací filozofií školy. Svou podstatou má projekt celostátní a rovněž mezinárodní charakter, neboť škola se nachází v rodišti J. A. Komenského. Proto aktivity probíhající v rámci projektu přesahují regionální působení školy. Projekt ve škole probíhá už od podzimu 2019, je časově vymezen a vyvrcholí oslavou 430. výročí narození J. A. Komenského v roce 2022.       

Během prvního roku realizace projektu proběhlo mnoho zajímavých činností, které našim žákům osobnost Komenského přiblížily – sdílené vzdělávání v Nadačním domě Dr. Kachníka, poznávací výjezdy žáků do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, exkurze do Bartkova mlýna, pietní akt 28. března, projektový den Škola hrou na dolní i horní škole, výtvarné tvoření s Komenským, zapojení do 17. ročníku soutěže Komenský a my, účast ředitelky školy na mezinárodní komeniologické konferenci v Praze, beseda pro veřejnost Odkaz Komenského v umění a další akce.

Tady v Nivnici ideály školy podporuje Nadace Dr. Kachníka. Úzce spolupracuji s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě a s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Podařilo se mi navázat spolupráci s polskou základní školou přímo v Lešně. Ráda bych činnost naší školy propojila s kulturním a vzdělávacím děním týkajícím se Komenského v rámci České republiky i za jejími hranicemi.“

PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy

 

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek