Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce MŠ

PROVOZ MŠ v červenci a srpnu 2020

Vážení rodiče, oznamujeme Vám úpravu provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2020 následovně:

Provoz mateřské školy bude přerušen v období od 20. 7. do 14. 8. 2020.

Úplata činí za měsíc:

červenec 160 Kč

srpen 180 Kč

 

INFORMACE k zahájení provozu MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, informujeme, že:

 • ke vzdělávání v mateřské škole od 25. května byli přijaty všechny děti, které byly přihlášeny
 • rodič první den při vstupu do mateřské školy odevzdá čestné prohlášení o bezinfekčnosti, bez prohlášení dítě nebude do mateřské školy vpuštěno
 • dítě musí být v mateřské škole do 8.00 h
 • dítě rodič předá a přebere přímo v určené třídě
 • děti jsou rozděleny do tříd podle organizačních a personálních možností mateřské školy, rozdělení dětí bude vyvěšeno na vstupních dveřích v pondělí 25. května
 • rozdělení do skupin je trvalé do 30. 6. 2020 trvalé, děti se během dne neslučují
 • MŠ do jídlonosiče oběd nevydává, nepřítomné dítě musí být omluveno nejpozději do 7.30 h
 • vstup do MŠ je pouze v roušce, při vstupu do MŠ si dezinfikujte ruce
 • v budově MŠ buďte jen po nezbytnou dobu, v areálu MŠ se nezdržujte
 • úplata za vzdělávání činí za měsíc květen 90 Kč, červen 350 Kč
 • děti, které nejsou přihlášeny a nebudou do MŠ vzhledem k epidemiologické situaci vůbec docházet, za květen a červen úplatu neplatí
 • přeplatky budou na konci školního roku vyčísleny a vráceny

 

 

OTEVŘENÍ MŠ od 25. 5. 2020

Zákonný zástupce dítěte:

a)     se seznámí s dokumentem „Organizace vzdělávání v MŠ“

b)     rozhodne o účasti/neúčasti dítěte  v MŠ

c)     do 18. 5. 2020 odevzdá do MŠ  „Přihlášku“ – podepsaný originál odevzdejte v budově MŠ do krabice umístěné u vchodu do budovy v době od 7.00 do 16.00 h, pozdější přihlášení není možné

d)     první den nástupu dítěte do MŠ předá učitelce podepsané „Čestné prohlášení“

Všechny dokumenty jsou k prostudování a ke stažení zde:

ORGANIZACE_vzdělávání_MŠ

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE dítěte do MŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ÚPLATY

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od 16. 3. 2020  až do odvolání je z důvodu zamezení šíření koronaviru mateřská škola uzavřena. Platba za pobyt dítěte v MŠ bude za jednotlivé měsíce po dobu uzavření krácena. Případné přeplatky budou na konci školního roku vráceny.

Platba za dobu uzavření činí:

březen 150 Kč

duben 0 Kč

květen 90 Kč

Ošetřovné

Na základě uzavření MŠ může rodič žádat o ošetřovné na dítě. Formulář na ošetřovné a jeho potvrzení vydává ekonomka školy M. Šulová (budova horní školy, zadní vstup, zvoňte na kancelář). Potvrzený formulář lze vyřídit také on-line formou. V tomto případě kontaktujte školu:

mailem: zsnivnice@zsnivnice.cz

telefonicky: 572 693 225

Žádost-o-ošetřovné

Akce na školní rok 2019/2020Výsledek obrázku pro obrázek mš

Akce jsou průběžně aktualizovány:

31. 8. 2019 – Den otevřených dveří – Přístavba MŠ 13:00 – 17:00 hodin

ZÁŘÍ

20. 9. 2019 – Projektový den v MŠ „Dentální hygiena“ (pro Berušky a Motýlky)

23. 9. 2019 – Schůzka rodičů v MŠ v 16:00 hodin

ŘÍJEN

10. 10. 2019 – „Strašidýlkový den“ v MŠ – připravte dětem jednoduchý kostým

10. 10. 2019 – Dýňová slavnost – odpolední akce s rodiči

15. 10. 2019 – První lekce výtvarného kroužku „Pastelka“

15. 10. 2019 – První lekce národopisného kroužku „Fazolinky“

16. 10. 2019 – Dopravní hřiště (jen pro děti, které půjdou příští rok k zápisu do ZŠ)

16. 10. 2019 – První lekce Edukativně stimulačních skupin

23. 10. 2019 – Fotografování v MŠ (vánoční sady)

31. 10. 2019 – Maňáskové divadlo v MŠ

 

LISTOPAD

12. 11. 2019 – Kouzelník Waldini v MŠ

18. 11. 2019 – Projektový den v MŠ „Zdravá výživa“ (pro Sluníčka a Myšky)

21. 11. 2019 – Vánoční tvořivé odpoledne s rodiči v 16:00 hodin

24. 11. 2019 – Vánoční prodejní výstava v Besedě – vystoupení dětí MŠ (ve 12:00 hodin třídy Myšky, Sluníčka a Včeličky; v 15:00 hodin třídy Berušky a Motýlci)

PROSINEC

3. 12. 2019 – Čertovská show ve společenském sále Beseda (pořádá obec Nivnice)

5. 12. 2019 – Mikulášská družina v MŠ (spolupráce se ZŠ)

16. 12. 2019 – Vánoční posezení u stromečku v MŠ (zpívání koled)

17. 12. 2019 – Promítání pohádek na Obecním úřadě

18. 12. 2019 – Hudebně zábavné vystoupení p. Vojkůvka „To nejkrásnější na Vánoce“

2020

LEDEN

6. 1. 2020 – Prohlídka Betlému v kostele

22. 1. 2020 – Interaktivní výstava „Pat a Mat“ v Domě kultury v Uherském Brodě (jen třídy Berušky a Motýlci)

29. 1. 2020 – Divadlo ve společenském sále Beseda – pohádka „O Popelce“ (žáci ZŠ – Misijní klubko)

 

ÚNOR

20. 2. 2020 – Karneval v MŠ

22. 2. 2020 – Zabijačkové hody – vystoupení dětí z Berušek a Motýlků v 11:30 hodin 

24. 2. 2020 – Divadlo v MŠ „Truhlík a Truhlička – Správná hygiena“

25. 2. 2020 – Zdravá 5 (jen pro třídy Berušky a Motýlci)

BŘEZEN

„Březen – měsíc knihy“ – poobědové čtení rodičů a prarodičů v MŠ – akce „Čteme dětem“

11. 3. 2020 – Hudebně zábavná show Páji Chabičovského „Tradiční karneval“ (pořádá obec Nivnice)

 

 

DUBEN

7. 4. 2020 – Zápis dětí do první třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021

KVĚTEN

 

ČERVEN

19. 6. 2020 – Fotografování dětí

23. 6. 2020 – Den s hasiči

25. 6. 2020 – Rozloučení s předškoláky

 

 

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek