Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce MŠ

Akce na školní rok 2017/2018Výsledek obrázku pro obrázek mš

Akce jsou průběžně aktualizovány:

ZÁŘÍ

12.9. 2017 – Schůzka s rodiči v MŠ v 16.00

 

ŘÍJEN

2.10. 2017 – Zahájení první lekce „Výtvarného kroužku“

3.10. 2017 – Návštěva planetária v Uherském Brodě (starší děti, které půjdou v tomto  školním roce k zápisu)

5.10. 2017 – Zahájení první lekce „Angličtiny“

9.10. 2017 – Návštěva Výstavy hub ve společenském sále Beseda

10.10. 2017 – „Strašidýlkový den“ pro děti (rodiče připraví dětem jednoduchou masku) 

10.10. 2017 – Dýňová slavnost pro rodiče a děti (v 16:00)

10.10. 2017 – Zahájení první lekce „Flétny“

11.10. 2017  – Zahájení první lekce „Logokroužku“

11.10. 2017 – Divadelní představení „O krtkovi“ – v MŠ

12.10. 2017 – Zahájení první lekce „Edukativně- stimulačních skupin“

18.10. 2017 – Beseda s Policií ČR

24.10. 2017 – Zahájení první lekce Tanečního kroužku „Fazolinky“

25.10. 2017 – Fotografování dětí (vánoční sady)

 

LISTOPAD

1.11. 2017 – Divadelní představení „Tři prasátka“ ve společenském sále Beseda

10.11. 2017 – Dopravní výchova ve spolupráci s dopravním hřištěm při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě

21.11. 2017 – Vánoční tvoření ve školce – akce s rodiči

26.11. 2017 – Vánoční výstava ve společenském sále Beseda – vystoupení dětí z MŠ

 

PROSINEC

4.12. 2017 – Divadelní maňáskové představení („Červená Karkulka“, „O veliké řepě“, „O vlkovi a kůzlátkách“) – hrají učitelky MŠ

5.12. 2017 – Mikulášské dopoledne – děti v jednoduchém kostýmu (andílek, čertík)

5.12.2017 – Mikulášská nadílka v obchodě Jednota

6.12. 2017 – Návštěva Mikuláše ve školce

8.12. 2017 – Dopravní výchova ve spolupráci s dopravním hřištěm při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě – pokračování

14.12. 2017 – Divadelní představení „Vánoční pohádky“ v MŠ

19.12. 2017 – Promítání pohádek pod Obecním domem (Chaloupka na vršku, Pat a mat, …)

20.12. 2017 – Vánoční nadílka u stromečku (rozbalení dárečků, zpívání koled)

 

LEDEN

5.1. 2018 – Tříkrálový průvod po MŠ (výroba královské koruny, zpívání písně, obchůzka všech tříd)

25.1. 2018 – Divadlo ve společenském domě Beseda „O Sněhurce“ (Misijní klubko)

 

ÚNOR

3.2. 2018 – Vystoupení dětí ze třídy Motýlci a Berušky na Zabijačkových hodech v 11.hodin

6.2. 2018 – Karneval v MŠ

15.2. 2018 – Loutkové divadlo „Sluníčko“

28.2. 2018 – Přednáška pro rodiče na téma „Školní zralost“ (speciální pedagog Mgr. Kateřina Bradáčová z pedagogicko-psychologické poradny v Uherském Brodě)

 

BŘEZEN

AKCE „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“ – POOBĚDOVÉ ČTENÍ POHÁDEK PRO DĚTI (rodiče, prarodiče – v případě zájmu se přihlásí u třídních učitelek)

Během měsíce března se vystřídají všechny třídy na návštěvě v knihovně s programem.

12.3. 2018 – Kouzlení v MŠ (p. Šulaj)

21.3. 2018 – Návštěva dětí v 1. třídě základní školy (platí jen pro předškoláky, kteří půjdou letos k zápisu do ZŠ)

28.3. 2018 – Procházka do parku – socha J. A. Komenského – oslava Dne učitelů

DUBEN

5.4. 2018 – Screeningové vyšetření zraku

6.4. 2018 – Jarní pohádky v MŠ (pí. Sasínová)

12.4. 2018 – Exkurze do Kovosteelu Staré Město (platí pouze pro předškoláky)

16.4. 2018 – vydávání přihlášek do MŠ

20.4. 2018 – úklid zahrady MŠ (Den Země)

24.4. 2018 – Hudebně-zábavné vystoupení v MŠ (p. Vojkůvka)

24.4. 2018 – Schůzka s rodiči (projednávání prázdninového provozu)

27.4. 2018 – Rej čarodějnic

 

KVĚTEN

2.5. 2018 – Zápis do MŠ – příjímání řádně vyplněných žádostí 

2.5. 2018 – Den otevřených dveří v MŠ

3.5. 2018 – Tvořivé odpoledne s rodiči (v 16.00)

9.5. 2018 – Divadelní představení ve společenském domě Beseda

15.5. 2018 – Besídka ke Dni matek

16.5. 2018 – Společné fotografování tříd

TÝDEN DĚTSKÝCH RADOSTÍ:

28.5. 2018 – Ukázka dravých ptáků a sokolnictví v MŠ (pondělí)

29.5. 2018 – Pohádky pro děti (úterý)

30.5. 2018 – Prohlídka hasičského auta (středa)

31.5. 2018 – Hledání pokladu (čtvrtek)

1.6. 2018 – Divadelní představení v MŠ- p. Horáková (pátek)

 

ČERVEN

3.6. 2018 – neděle –  „Cyklosoutěž“ ve spolupráci s Bike&Ride

6.6. 2018 – Výlet do ZOO Lešná

15.6. 2018 – Kouzlení s klaunem v MŠ

20.6. 2018 – Skákací hrad na zahradě MŠ

21.6. 2018 – „Námořnické odpoledne“ na zahradě MŠ (pro budoucí školáky)

 

© 2018 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek