Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce MŠ

Akce na školní rok 2018/2019Výsledek obrázku pro obrázek mš

Akce jsou průběžně aktualizovány:

ZÁŘÍ

1.9. 2018 – Slavnostní otevření mateřské školy po rekonstrukci – Den otevřených dveří od 13.00 do 17.00 hodin

18.9. 2018 – Rodičovská schůzka v 16.00 hodin

 

ŘÍJEN

1.10. 2018 – Dopravní výchova v Uherském Brodě -pro děti, které půjdou příští rok do školy

4.10. 2018 – „Strašidýlkový“ den

4.10. 2018 – Odpolední Dýňová slavnost v 16.00 hodin (téma „Zvířatka ze ZOO“)

15.10. 2018 – Návštěva Výstavy hub v Besedě

19.10. 2018 – Oslava „Dne stromů“ (sázení jabloně na zahradě)

23.10. 2018 – Divadelní představení „O Karkulce“

LISTOPAD

5.11. 2018 – Fotografování dětí (vánoční sady)

15.11. 2018 – Výstava paličkování „V krajce“

15.11. 2018 – Tvořivé odpoledne s rodiči

25.11. 2018 – Vystoupení dětí na Vánoční prodejní výstavě v Besedě

29.11. 2018 – Vánoční koncert v MŠ

PROSINEC

5.12. 2018 – Návštěva Mikuláše v MŠ (spolupráce se žáky ZŠ)

6.12. 2018 – Mikulášské dopoledne (veselé hraní a soutěžení čertíků a andílků)

6.12. 2018 – Mikulášská nadílka v obchodě Jednota

12.12. 2018 – Promítání pohádek (společenská místnost Obecního úřadu)

17.12. 2018 – Divadelní představení „Vánoční hvězdička“ (divadelní soubor Zlín „Truhlík a Truhlička“)

18.12. 2018 – Vánoční nadílka v MŠ (posezení u stromečku, zpívání koled, rozbalování vánočních dárečků)

2019

LEDEN

17. 1. 2019 – Kouzelnická show „Waldini“ v MŠ

31. 1. 2019 – Divadelní představení v Besedě – pohádka „O dvanácti měsíčkách“ (Misijní klubko)

ÚNOR

6. 2. 2019 – Karneval a Rytmická show (hudba a soutěže)

9. 2. 2019 – Vystoupení dětí ze tříd Berušky a Motýlci na akci „Zabijačkové hody“

BŘEZEN

AKCE „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“ – poobědové čtení pohádek pro děti (zapojení rodičů, prarodičů)

V rámci této akce návštěva knihovny:

6. 3. 2019 – třída Berušky

8. 3. 2019 – třída Motýlci

13. 3. 2019 – třída Včeličky a Sluníčka

8. 3. 2019 – Divadelní představení „O krtečkovi“

15. 3. 2019 – „Zdravá 5“ (pouze pro předškoláky) – vzdělávací program pro školy, který je zaměřen na zdravý životní styl. Odborně vyškolený lektor zábavnou a interaktivní formou seznámí děti se zásadami zdravého stravování

21. 3. 2019 – „Ponožkování“ – podpora dětí s Downovým syndromem

21. 3. 2019 – Návštěva prvních tříd Základní školy (jen děti, které půjdou letos k zápisu do ZŠ)

27. 3. 2019 – „Zpívánky s kytarou“ – hudebně vzdělávací program p. Čapčucha, který za doprovodu kytary seznámí děti s troškou hudební teorie, s písněmi o ročních obdobích, o zvířátkách…, přičemž se děti do programu aktivně zapojí

28. 3. 2019 – „Oslava Dne učitelů“ – procházka do parku – socha J. A. Komenského

29. 3. 2019 – Úklid zahrady MŠ ve spolupráci se ZŠ

DUBEN

16. 4. 2019 – ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

23. 4. 2019 – Exkurze Kovosteel Staré město (Berušky a Motýlci)

24. 4. 2019 – Divadelní představení v Besedě „Řád červených nosů“ – pohádka „O pyšné princezně“

25. 4. 2019 – „Den v přírodě“ – oslava Dne Země

29. 4. 2019 – Screeningové vyšetření zraku v MŠ

30. 4. 2019 – „Rej čarodějnic v MŠ“

KVĚTEN

2. 5. 2019 – ZÁPIS A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

14. 5. 2019 – „Odpoledne s maminkou“ – třídy Berušky a Motýlci

15. 5. 2019 – „Odpoledne s maminkou“ – třídy Sluníčka a Včeličky

21. 5. 2019 – Společné fotografování dětí

24. 5. 2019 – Draví ptáci v MŠ – ukázka sokolnictví

30. 5. 2019 – Polytechnické vzdělávání předškolních dětí (SPŠOA Předbranská v Uh. Brodě – předškoláci)

31. 5. 2019 – Divadelní představení v MŠ

ČERVEN

„Týden dětských radostí“:

3. 6. 2019 – Kouzelník v MŠ

4. 6. 2019 – Promítání pohádek (Společenská místnost Obecního úřadu)

5. 6. 2019 – Dopravní výchova v Uherském Brodě (předškoláci)

6. 6. 2019 – Výlet do ZOO Lešná Zlín

7. 6. 2019 – Oslava Mezinárodního dne dětí – Den s hasiči

13. 6. 2019 – Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (budova ZŠ 1. A)

20. 6. 2019 – Rozloučení s předškoláky – spaní ve školce (předškoláci)

25. 6. 2019 – Zmrzlina v Bistru u paní Petlachové (Sluníčka a Včeličky)

25. 6. 2019 – Oběd v jídelně Základní školy (předškoláci)

26. 6. 2019 – Skákací hrad na zahradě MŠ + zmrzlina v Bistru u paní Petlachové (Berušky a Motýlci)

 

 

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek