Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní družina

I. oddělení     Markéta Kubišová

II. oddělení    Bc. Nikola Chovancová

III. oddělení   Mgr. Jana Solníková

ranní ŠD         Bc. Lucie Flasarová
 

Dokumenty ŠD

Vnitřní řád školní družiny: Vnitřní řád ŠD

Stanovení výše úplaty za ŠD: Úplata za vzdělávání v ŠD

Kritéria přijetí do ŠD: Kritéria přijetí do ŠD

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Děti v I. oddělení budou cestovat kolem světa. Čeká nás poznávání památek a zajímavých míst.

V Evropě se vydáme do Itálie a zkusíme si pokusy se sopkami. V Severní Americe navštívíme Mexiko a vyrobíme si hudební nástroje. Jižní Amerika nám odhalí, co se skrývá v největším deštném pralese na světě. Poznáme dva ledové světy Antarktidu a Arktidu a mnoho dalšího.

 

Ve II. oddělení se školní rok ponese v duchu tématu: „POZNÁVÁME SVOU ZEM“. Žáci se dozvědí zajímavé informace týkající se České republiky. Bude se jednak o témata z geografie, botaniky, historie, ale také například folklóru. Žáci se zábavnou formou naučí vše, co je důležité vědět o zemi, ve které žijí. 

Všechny tyto informace žáci zúročí i v hodinách vlastivědy, později zeměpisu, přírodopisu, či dějepisu.

Ve III. oddělení bude mít školní rok „OKNA VESMÍRU DOKOŘÁN„.

Děti budou zábavnou formou cestovat po planetách, např. Planeta objevů, Planeta zábavy, Planeta přátelství a jiné. Budeme pozorovat, tvořit, vymýšlet a poznávat co všechno se mám odehrává nad hlavou.

 

 

PODZIM – ŠKOLNÍ DRUŽINA NA ZAHRADĚ

Počasí nám přeje, a tak můžeme využít ještě poslední teplé dny k pobytu na školní zahradě. Využíváme nejen hřiště, ale i naučné tabule, díky kterým se naučíme něco nového. Podzim je plný barev, se kterými si hrajeme během výtvarných chvilek – listy, ježci, jeřabiny, a mnoho dalšího. Žáci školní družiny si podzim užívají dosyta. 

 

HALLOWEEN – AKTIVITY ČTVRŤÁKŮ PRO DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Čtvrťáci se v pracovních činnostech pustili do výroby Halloween aktivit pro děti z 1. a 2. třídy ŠD. Žákům se nápad náramně zalíbil. Rozdělili se do několika skupin a každá skupina si vybrala jinou aktivitu. Jedna skupina tvořila ducha z kartónu a k tomu balónky naplněné moukou, další skupiny vytvářely strašidelné puzzle, pavučinu s pavouky z papíru, pexeso s dýňovými obličeji. Aktivity se moc povedly. 

Děti z družiny byly nadšené a moc si Halloween odpoledne užily.

 

SVATÝ MARTIN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Magické datum 11. 11. letos připadlo na čtvrtek. Žáci školní družiny si tento den náramně užili. Připravovali se na to celý týden, měli totiž spoustu práce. Svatý Martin sice letos nepřijel na bílém koni, ale žáci si takové koně alespoň vyrobili. Seznámili se také s legendou, pranostikami, ale i symboly tohoto dne. Žáci si také sami připravili a ochutnali tradiční rohlíčky.

Bylo všechno, jen ten sníh chyběl. 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Děti I. oddělení ŠD se těšily ze široké škály aktivit přizpůsobené ročnímu období a s tím souvisejících svátků, tradic, událostí. Konkrétně lze zmínit např. drakiádu, bramboriádu,  halloween, advent, masopust, Velikonoce, …

V II. oddělení ŠD se školní rok nesl v duchu přírody. Tématem byl „ŽIVOT V PŘÍRODĚ“. Zábavnou formou se děti dostaly do světa zvířat, poznaly dosud neobjevené. Vše bylo doplněno o ochranu přírody, ekologii a podobná témata. Děti poznaly jak domácí zvířata, tak i ta volně žijící, zavítaly do světa ryb a ptáků. Vyzkoušely si nejrůznější aktivity, ale samozřejmě také odpočívaly a hrály si.  

 

V III. oddělení děti cestovaly s doprovodem malých Mimoňů po pohádkách v různých zemích a kontinentech světa – v  Česku se zastavily za Hloupým Honzou, požádaly hrneček, aby uvařil, v Dánsku se potkaly s Malou mořskou vílou, potěšily Ošklivé káčátko a každý měsíc navštívily jinou část světa. Mimoní kamarádi je provedli po známých i neznámých pohádkách, seznámili je se zajímavostmi různých zemí, nenechali zahálet hlavu ani zbytek těla. 

 

Akce

Děti ze školní družiny měly možnost poznat školní zahradu. Paní Kočicová je naučila rozeznávat jednotlivé druhy rostlin, ukázala jim domečky pro hmyz a ježka. Nakonec děti nakreslily to, co si z krásného odpoledne zapamatovaly.

Krásný výlet absolvovaly děti do Parku Rochus v Uherském Hradišti. Vyzkoušely si,  jak se pralo prádlo, mlela mouka nebo jak se vyráběly cihly. Děti si prohlédly dobová stavení našich předků.  Počasí bylo krásné, a tak se výlet za poznáváním minulosti a lidových tradic moc povedl.

Děti ze školní družiny navštívila švadlena, ukázala dětem, co vše se dá ušít, jaké stehy může použít a pak jim dokonce ukázala, jak stroj umí vyšít jejich jména. Kromě toho měly děti možnost vyrobit si vlastní pytlíček na své poklady. 

 Při projektovém dni Podzimní výzdoba interiéru se děti seznámily s barvami podzimu, naučily se vázat podzimní kytice a následně vyzdobit interiér školy.

V říjnu se konala přednáška Obvazová technika se zdravotní sestřičkou, která dětem ukázala jednotlivé typy obinadel a výbavu lékárničky, obvazování jednotlivých částí těla – zápěstí, paže, kolena, chodidla a hlavy. Následně si mohly děti ve dvojici všechno vyzkoušet.

Při přednášce Zásady zdravé hygieny a prevence nemocí za dětmi přišla zdravotní sestřička, která poučila děti o vhodné hygieně rukou, o vlivu stravovacích návyků na lidské zdraví. Nakonec proběhla ochutnávka vitamínů v podobě potravin, které prospívají našemu zdraví.

Školní družinu navštívil příslušník policie České republiky. Policista žákům přednesl zajímavosti ze své práce, navíc děti měly spoustu zvídavých otázek. Žáci se také naučili poznávat základní dopravní značení a naučili se důležitá telefonní čísla. Domů si odnesli upomínkové předměty, omalovánky a vystřihovánky. Všem se den s policistou moc líbil. 

Žáci se připravili jak na příchod Mikuláše, tak i na celou zimu. Tvořili výrobky se zimní tématikou, vyzkoušeli si práci s inkoustem a zmizíkem nebo třeba klovatinou. Vyrobili si masky čerta a krásně vyzdobili třídu. Jsou moc šikovní.

Prosinec si děti užily hlavně tvořením. Vystřihovaly sněhové vločky, aby přivolaly sníh, každý den otevíraly jednu obálku adventního kalendáře, vytvořily jsme si papírové adventní věnce, naaranžovaly vánoční dekoraci jehličím a ozdobami. Při poslechu vánočních koled šlo všechno krásně od ruky. Děti moc zaujalo malování na textil a výroba origami vánočního přání.

V únoru si děti ve školní družině zahrály na ilustrátory knih. Paní vychovatelka vymyslela text příběhu „Vilda jede na výlet“ a děti měly za úkol k němu nakreslit obrázek. Každý dostal za úkol ilustrovat jednu stranu. Ale to není všechno! Tuto knihu jsme zaslali do soutěže, kterou pořádá společnost Pojišťovna VZP. Držte palce! Hraje se o hodnotné ceny. Ale i kdyby děti nevyhrály, kniha jim zůstane na památku.

KONEČNĚ JARO

První  teplé dny využili žáci školní družiny k pobytu venku. Učili se poznávat jarní květiny a byliny, které právě rostou. Žáci poznají sedmikrásku, hluchavku, fialku nebo kokošku. Nakonec vzaly výtvarnice křídy a krásně vyzdobily chodníky květinami. bylo to krásné a slunečné odpoledne. 

NA ZAHRADĚ

Návrat do školní družiny byl pro děti radostný. Děti se těšily, jak na své kamarády, tak i na paní vychovatelky. 
První týden nás čekalo společné sázení s paní zahradnicí, kdy si mohly děti vyzkoušet zasadit vlastní zeleninu. Jelikož nám počasí přálo, každý den jsme byli na zahradě. Dětem se moc líbila hra “ Setonovka“, u které si procvičily nejen paměť, ale i vytrvalost v běhu. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Ve školní družině se děti nenudí. I když mají ztížené podmínky, zábava je čeká každý den. Pálení čarodějnic je takovou typickou událostí, kterou děti milují. A ani letos jsme si to nemohli nechat ujít. Děti si vyrobily nádherné čarodějnice z plastových kelímků, nakreslily si tu nejděsivější čarodějnici, vyslechly si čarodějnické historky a na školní zahradě je čekaly úkoly na jednotlivých stanovištích. Počasí vyšlo nádherně, a tak si děti tento den mohly naplno užít.

Rozloučení se školním rokem proběhlo ve školní družině stylově. Žáci se oblékli do nejrůznějších kostýmů, aby si vynahradili karneval. Venku bylo připraveno několik aktivit, například přetahování lanem nebo hod míčkem na kelímky. Nejvíce se ale žáci těšili na opékání špekáčků. Všichni si moc pochutnali. A ti, co nemají rádi špekáčky, si opekli alespoň chleba. Počasí vyšlo nádherně, a tak si žáci program náramně užili. 

Děkujeme firmě Linea Nivnice za dar pro děti.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Letos jsme se v I. a III. oddělení školní družiny rozhodli věnovat ochraně přírody, životního prostředí a recyklaci. Na začátku školního roku jsme se seznámili s chodem školy a řekli jsme si něco málo o základech recyklace. V souvislosti s tím se během 1. pololetí chystáme na exkurzi do sběrného dvora. V rámci ročního plánu připravujeme ještě návštěvu knihovny, kovozoo nebo kina.

V roce 2020 proběhnou letní olympijské hry v Tokiu a děti II. oddělení budou mít možnost se celý školní rok 2019/2020 seznamovat s jednotlivými disciplínami a sporty. Zábavnou formou budou ve školní družině usilovat o získávání medailí. Medaile budou moci získat za plnění jednotlivých úkolů. Úkoly to budou různé, ať už týkající se aktuálního času, tématu (podzim, Vánoce, Den země) nebo právě toho sportovního, týkajícího se olympiády.

Dozví se praktické věci, ale i teoretické informace. Vše proběhne tak, aby to žáky bavilo a vytvořili si tak vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu. Jelikož zdravý životní styl jde ruku v ruce právě se sportem, je nutné, aby si žáci k němu vytvořili přirozený vztah.

Budeme se také zajímat o každoroční témata, jako jsou roční období, velikonoční a vánoční tradice, den matek apod.

První blok – Podzim

V říjnu jsme soutěžili u kapličky v pouštění draků a musíme říci, že i přes nepřízeň počasí (ten den nám zrovna nefoukalo), se některým dětem podařilo krásně vypustit draka vysoko do nebe. Děti si to náležitě užily, proběhly se na čerstvém vzduchu a dokonce jsme i pozorovali srnky a zajíce.

 

 Druhý blok – Zima

Mikuláše sice děti školní družiny nepotkaly, ale nadílku jim tam nechal. Andělský den pokračoval i ve školní  družině. Děti měly kostýmy andělů,  vybarvovaly tematické obrázky,  mohly si vyrobit Mikuláše, anděla nebo čerta z ruliček od toaletního papíru a vyslechly si vánoční příběh. Všichni si to náramně  užili.

V lednu si žáci nacvičili divadelní představení  Červená  Karkulka. Děti poctivě trénovaly. Nejdříve  představení předvedly dětem ze své družiny a pak si pozvaly diváky – děti z I. oddělení. Kostýmy si přinesly z domu. Představení se moc líbilo a již  nyní si chystají další  pohádku. 

V únoru se žáci školní družiny pořádně připravili na karneval a masopust. Nejdříve si vyrobili masky a poté si užili parádní karneval plný soutěží, hudby a tancování. 

 

Třetí blok – Jaro

Od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 byla školní družina z důvodu zamezení šíření koronaviru COVID-19 uzavřena.

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pro loňský školní rok jsme vybrali téma Roční studium v Bradavicích.

První blok – Podzim

Děti se seznámily s družinou, s celoročním plánem, vyrobily si čarodějné klobouky.

Poznávali jsme listy stromů, u kapličky jsme pomocí kouzel pouštěli draky, vyráběli čarodějnou sovu, žábu nebo myš a také malí čarodějové malovali, jaké by byly Bradavice podle jejich vlastních představ.

Děti byly rozděleny do 4 Bradavických kolejí – Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel a mohou pro své koleje získávat za různé úkoly body, které se na konci školního roku budou sčítat.

Druhý blok – Zima

S dětmi jsme trénovali především kouzla. Krásně zvládly sněžné kouzlo a vyčarovaly na školním hřišti sněhuláky, čerta, ale i draka nebo kočku. Vyzkoušeli jsme si také tišící kouzlo „Silencio“ v rámci hry Bobřík mlčení. Děti byly také nadšené z kouzelníka, který přijel k nám do školy.

Před Vánoci nás přišel do družiny navštívit Mikuláš a vyráběli jsme vánoční přání, ozdoby na stromeček a zpívali jsme koledy. Po Vánocích jsme se těšili na sníh a vyrazili sáňkovat na „Panský kopec“. A počasí nám přálo i na jeden den bruslení.

Třetí blok – Jaro

Na jaře jsme se ve školní družině věnovali především přírodě. V dubnu jsme byli na výpravě za medvědím česnekem, se kterým se pojila následná svačinka. Začátkem května jsme na školním hřišti stavili máj. Tam jsme zároveň opékali i špekáčky, hráli různé míčové hry, a protože bylo horko, tak jsme všechno završili zmrzlinou.

Přijela k nám na návštěvu i Policie ČR. Děti si mohly vyzkoušet, jak se drží (nenabitá) zbraň, jak je těžký obušek, policejní štít, sedli si do pravého policejního auta, anebo si vyzkoušeli helmu.

Čtvrtý blok – Léto

Koncem května jsme se ve školní družině začali připravovat na velké prázdniny. Hráli jsme si především na hřišti, chodili na procházky a trénovali lehkou atletiku (skok daleký, hod kriketovým míčkem a 60 m sprint) na další ročník družinové olympiády v Uherském Brodě. Vzhledem k vysokým teplotám jsme se rozhodli místo naší školní olympiády přistoupit na vodní bitvu, kterou jsme se rozloučili se školním rokem 2018/2019.

 

Fotky z akcí naší školní družiny najdete na adrese: http://druzinkanivnice.rajce.idnes.cz

Kontakt – Školní družina

tel. 770 194 977

 

 

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek