Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: LABORATORNÍ PRÁCE V PŘÍRODOPISU

Datum: 08.02.23

V hodinách přírodopisu se osmáci učí poskytnout první pomoc – postup při nalezení zraněného, imitace komunikace se ZZS a masáž srdce. Zkoušeli jsme také nalézt a měřit si svůj tep v klidu i po námaze.

V sedmém ročníku si žáci zopakovali ryby. Mimo jiné mohli zkoumat strukturu rybích šupin pod mikroskopem. 

 V devátém ročníku bádáme nad vznikem nerostů a jejich vlastnostmi, nad příčinami vzniku vrás a vrásového pohoří, a také jaký vliv má tmel na charakter hornin. Praktické činnosti jsou zajímavou součástí hodin přírodopisu. 

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek