Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: PŘEDNÁŠKA O J. A. KOMENSKÉM

Datum: 16.10.22

Děti z 5. ročníku se s postavou J. A. Komenského seznámily v hodinách vlastivědy a literární výchovy, a proto nabídka přednášky, která by hravou formou doplnila podrobnější informace o životě a díle našeho rodáka, přišla vhod.

Děti se do přednášky aktivně zapojovaly a snažily se, aby zadané úkoly splnily co nejlépe.

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek