Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

20. 6. 2019 – HODINA LITERATURY V CHARITNÍM DOMĚ

Datum: 26.06.19

Žáci 7. A se v rámci projektu Europa reads rozhodli, že půjdou předčítat klientům charitního domu. Dlouho přemýšleli nad výběrem textu, ale nakonec zvítězily pověsti z našeho okolí. Nivnická děvčica a Černý Janek se ukázaly jako dobrá volba a přítomné babičky a dědeček nám pověděli ještě jinou variantu těchto příběhů. Všichni byli velice spokojení a už teď se těšíme na další setkání. Děti si uvědomily, jak je těžké, když člověk neslyší – musely při čtení hodně přidat na hlase, ale byly též překvapeny zájmem a moudrostí, která krásní staré lidi.

20. 6. 2019 – PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO

Datum: 26.06.19

Ve čtvrtek 20. června navštívil naši školu král Knihomil z Království příběhů a pohádek se svojí družinou, aby se osobně přesvědčil, jak si prvňáčci osvojili čtení, psaní a počítání. Své schopnosti žáčci předvedli při plnění různých úkolů na stanovištích. Obě třídy z rukou krále obdržely poslední třetí zlatý klíč od jeho království.

Našim deváťákům se odpočítávají poslední dny na nivnické škole a pomalu přichází čas loučení. Pomyslnou tečkou za roky prožitými na prvním stupni bylo uspořádání soutěžního dopoledne pro mladší kamarády. Všech 160 dětí se vystřídalo na jednotlivých stanovištích a po nalezení pana krále je čekala sladká odměna. Je třeba pochválit žáky devátého ročníku, protože byli velice šikovní.

19. 6. 2019 – T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Datum: 26.06.19

Největší běžecké akce u nás se už druhým rokem zúčastnili i žáci naší školy. Letos se jich dobrovolně přihlásilo 72 z dolní a 58 z horní školy. Tři nejrychlejší dívky a chlapci dostali věcnou cenu a všichni účastníci běhu diplom, medaili a hlavně Brejnovu zmrzlinu. Zázemí nám opět poskytla Nivnická riviéra, kde mohly děti během čekání na běh vyplňovat olympijský kvíz. Nejlepší řešitelé byli také odměněni.   

19. 6. 2019 – EXKURZE FIRMA HOLÍK UH. BROD

Datum: 26.06.19

Děvčata 8. ročníku v rámci pracovních činností vyrazila na exkurzi do šicí dílny Holík           v Uh. Brodě. Seznámila se s provozem šicí dílny a ty nejodvážnější si mohly vyzkoušet i práci na šicím stroji. Děkujeme za zprostředkování exkurze.

17. 6. 2019 – ÚSPĚCH NIVNICKÝCH LITERÁTŮ

Datum: 19.06.19

V rámci festivalu Hradišťské sluníčko proběhlo vyhlášení výsledků literární soutěže Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ….

Ve velké konkurenci jsme zaznamenali hned tři úspěchy, ocenění byli Tomáš Pavelka, Zuzana Petrášová a Nora Ondrová.

Blahopřejeme.

17. 6. 2019 – GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA

Datum: 18.06.19

Žáci 9. ročníku zakončili učivo přírodopisu přednáškou, vycházkou a plněním úkolů na téma georeliéf a jeho proměny.

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek