Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

VĚDEC VE VÝUCE

Datum: 23.04.21

Rádi objevujeme nové věci, zkoušíme nové možnosti a distanční výuka již potřebuje oživit. Využili jsme nabídku Akademie věd ČR a pozvali jsme si vědce do hodiny češtiny. Naší průvodkyní byla Mgr. Vendula Zajíčková Rejzlová, Ph.D., literární vědkyně staročeské středověké hagiografie.

Hlavním tématem byl Jan Hus. Během našeho setkání jsme měli možnost poznat zajímavosti z jeho života, přečetli jsme si traktát a už víme, že číst středověké texty není vůbec jednoduché.

AKTIVITY V ZEMĚPISE

Datum: 22.04.21

V hodinách zeměpisu proplouvají žáci šestého ročníku hydrosférou. Zamysleli se nad znečišťováním vodních zdrojů. Doufám, že je to ponaučení nejen pro ně. 

Osmáci se seznamují s jednotlivými kraji ČR. Největší pozornost soustředili na Zlínský kraj. Měli za úkol nejen popsat povrch, ale vyzvednout i tradice a zvyky, které jsou nevšední a výjimečné v rámci celé republiky. 

ANGLIČTINA VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ

Datum: 22.04.21

ČTVRŤÁCI PROŽILI V ANGLIČTINĚ „DISTANČNĚ“ 4 ROČNÍ OBDOBÍ

O ročních obdobích, měsících v roce a počasí během roku jsme si letos povídali při distanční výuce. Čtvrťáci byli pilní a přinesli v pondělí do školy krásné projekty, které doma vypracovali. Ke každému ročnímu období namalovali obrázky a napsali k nim anglický název.

MY FREE TIME – MŮJ VOLNÝ ČAS

Čtvrťáci nezaháleli ani týden ve škole. Díky znalostem získaným při distanční výuce hravě zvládli vytvořit projekt s názvem MY FREE TIME. Nejdřív si v hodině výtvarné výchovy napsali nadpis, 7 dnů v týdnu a ke každému dni nakreslili obrázek oblíbené činnosti. V angličtině pak doplnili větu, která vyjadřovala, co který den dělávají. Zavzpomínali na časy, kdy nebyla omezení, a oni mohli chodit do různých kroužků. Doufám, že ta doba pro ně zase brzy nastane.

PŘÍRODOVĚDA HROU

Datum: 14.04.21

Zajímavou herní aktivitou si žáci 4. ročníku zpestřili výuku přírodovědy. Při poznávání přírodnin si osvěžili své znalosti, procvičili dovednost spolupracovat a ještě se i pobavili. 

PÁŤÁCI PŘI DISTANČNÍ VÝUCE NEZAHÁLELI

Datum: 14.04.21

Všichni žáci 5. A se v pondělí vrátili do školy se splněnými úkoly a většina i s krásnými projekty do angličtiny. Téma k učivu 4. lekce bylo HIS/HER DAY – JEHO/JEJÍ DEN. Měli si vymyslet postavičku a nakreslit a napsat její denní režim. Přitom si procvičili i anglické určování hodin. Některé pěkné práce jsou vystaveny také u prodejny COOP.

Žáci 5. B nezůstali pozadu a přinesli další pěkné projekty.

POVĚST O GOLEMOVI

Datum: 14.04.21

Pověst o Golemovi je příběh ze známé knihy Staré pověsti české. Děti ze 3. B měly za úkol pověst přečíst, odpovědět na několik jednoduchých otázek a nakreslit Golema. Jelikož některé děti o Golemovi nikdy neslyšely, neměly ani představu, jak vypadá. Proto jsme si během online vyučování pustili krátkou ukázku z filmu Pekařův císař.

Dětem se obrázky velmi povedly. Posuďte sami.

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek