Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

5. 10. 2020 – VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ V 9. ROČNÍKU

Datum: 19.10.20

V pondělí 5. října dívky z 9. ročníku vyřezávaly v pracovních činnostech dýně. Byly velmi kreativní a šikovné. Svými výtvory následně vyzdobily vchod do školy.

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Datum: 16.10.20

24. září se uskutečnil projektový den Podzimní výzdoba interiéru s paní Olgou Kočicovou. Cílem bylo seznámit děti s barvami podzimu, naučit děti vázat podzimní kytice a následně vyzdobit interiér školy. Činnost probíhala na školní zahradě, kde paní zahradnice ukázala, jak se kytice váže, a poté se děti pustily do činnosti už samy. Byly využity různé metody a formy práce: informace, dotazování, pozorování, tvoření…

6. října se v I. oddělení školní družiny konala přednáška Obvazová technika se zdravotní sestřičkou. Zdravotní sestřička děti seznámila s teoretickou částí, kdy jim ukázala jednotlivé typy obinadel a výbavu lékárničky, poté dětem ukázala, jak se správně obvazují jednotlivé částí těla – zápěstí, paže, koleno, chodidlo a hlava. Následně si mohly děti ve dvojici všechno vyzkoušet. 

8. října se konala přednáška Zásady zdravé hygieny a prevence nemocí. Přišla za námi zdravotní sestřička, která poučila děti o vhodné hygieně rukou, následovalo povídání o vlivu stravovacích návyků na lidské zdraví. Nakonec proběhla ochutnávka vitamínů v podobě potravin, které prospívají našemu zdraví.

15. 10. 2020 – SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ 2020

Datum: 15.10.20

V říjnu proběhlo on-line  vyhlášení krajské soutěže školních časopisů. Nivnický  ČAPROŠ  ve své kategorii získal 2. místo a postupuje do celostátního kola této soutěže. Gratulujeme a děkujeme všem novinářům za skvělou práci.

 

13. 10. 2020 – PEČEME …

Datum: 15.10.20

Ještě před uzavřením škol stihla děvčata z 8. ročníku upéct z podzimního ovoce pečený čaj a obrácenou buchtu. Dílo se podařilo a ochutnalo!

8. 10. 2020 – CYKLISTICKÝ VÝLET DO SUCHÉ LOZE

Datum: 14.10.20

Předpověď počasí byla příznivá, proto jsme se třídou 6. A mohli podniknout odložený výlet na kole v rámci Sportovních her. První zastávku jsme si udělali na slatině a potom jsme přejeli na dětské hřiště. Ale nejvíc času děti strávily jízdou v terénu po okruhu na konci obce směrem k Nivnici. Poděkování patří maminkám, které zajistily nezbytný doprovod. Doufám a těším se, že na jaře bude příležitost zase si na kole někam vyjet. 

PODZIMNÍ VYCHÁZKA

Datum: 07.10.20

Děti ze školní družiny se vydaly na podzimní procházku, kde sbíraly to, co jim příroda nabídka. Šípky, kukuřici, ale i kaštany. Všechno poté zpracují a vytvoří z toho něco zajímavého. Počasí vyšlo krásné, takže se procházka vydařila. A ani trochu bláta nám nevadilo…

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek