Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

NAŠE ŠKOLA ZASE V TELEVIZI!!!

Datum: 10.08.20

Naše škola dělá své obci výborné jméno! Skupinka deseti žáků z druhého stupně se zúčastnila televizního natáčení pořadu „Už tam budem“.

Jedná se o vědomostně dovednostní soutěž 14 – 15 letých žáků, kterou vysílá Česká televize – Déčko. Natáčení probíhalo během července v Ostravě v areálu Dolních Vítkovic. Všichni si výbornou atmosféru natáčení patřičně užili a získali řadu zajímavých zkušeností. Natáčelo se celý den. Žáci byli rozděleni do dvou družstev. Klání bylo velmi zajímavé a napínavé až do konce. Během celé soutěže žáci všem ukázali, že v nivnické škole jsou výborní školáci! Jak to všechno dopadlo a jak probíhalo televizní natáčení?

SLEDUJTE premiéru v pátek 4. 9. 2020 ve 14:50 h a  reprízu v neděli 6. 9. 2020 ve 12:15 h v České televizi na Déčku.

Malá ochutnávka zde: 

https://youtu.be/I-QTVdqjmTA   

https://youtu.be/cNmRV5Xn__A

O reprezentaci naší školy se dočtete také ve Slováckých novinách – výtisk pátek 14. 8. 2020 a také ve Čtenáři reportéra webové rubriky Slováckého deníku.

 

POZDRAV ZE ŠKOLY

Datum: 29.06.20

Letošní konec školního roku proběhl dost netradičně, a proto posíláme i netradiční pozdrav.

Děkujeme za spolupráci během nouzového stavu a v září se těšíme na „obyčejné“ dny ve školních lavicích.

Pěkné prázdniny!

VIDEO

 

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Datum: 26.06.20

NA SHLEDANOU PRVNÍ TŘÍDO

Na shledanou, první třído, na shledanou, lavice i křído.

Na shledanou, moji kamarádi, po prázdninách sejdeme se rádi.

To už budem druháci, co umí vzít za práci.

KONEC SPOLEČNÝCH 5 LET

Páťáci se po dlouhé době opět setkali, vyzvedli si vysvědčení, společně se netradičně vyfotili na památku a moc hezky a dojemně se rozloučili s paní učitelkou. Společně prožitých pět let je dlouhá doba, která zanechá stopu na žácích i paní učitelce. 

  

VYSVĚDČENÍ NA 2. STUPNI

Po hymně a projevu paní ředitelky jsme vysvědčení vydávali i na 2. stupni naší školy. 

 

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. ROČNÍKU, NIVNICKÝ OŘÍŠEK

Ve společenské místnosti obecního úřadu se konalo slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku a předání ocenění žákům za reprezentaci školy a obce v soutěžích. Nivnický oříšek letos získali Zuzana Petrášová, Kateřina Strommerová a Tomáš Tomanec z 9. ročníku, Jakub Karlík a Matěj Trtek z 8. ročníku a Jiří Charvát ze 7. ročníku.

 

Milí žáci, děkujeme vám za vaši píli a svědomitost během celého školního roku 2019/2020.

Přejeme vám pohodové prázdniny, spoustu sluníčka a nezapomenutelných zážitků.

V září na viděnou!  

PÍŠU POVÍDKY, PÍŠU BÁSNĚ

Datum: 25.06.20

Do 22. ročníku literární soutěže se každoročně zapojuje i naše škola. Tentokrát se téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek zalíbilo 188 literátům a hned tři žáci naší školy patřili mezi oceněné – Zuzka Petrášová získala ve své kategorii 2. místo, Anička Skybová obdržela Čestné uznání a Jirka Charvát ve své kategorii obsadil 3. místo.

Při běžném školním režimu by se slavnostní vyhlášení konalo v rámci Hradišťského sluníčka 2020, ale COVID-19 vše změnil, a tak byly výsledné práce vyhlášeny virtuálně – https://youtu.be/PYoTsm9TYco

Úspěšným literátům gratulujeme a máme radost, že odkaz našeho rodáka putuje světem dál.

E-TWINNINGOVÉ PROJEKTY

Datum: 25.06.20

CREATIVELY ABOUT ARTISTIC AND ENTERTAINING HERITAGE

Etwinningový projekt žáků 6. B byl zaměřený na poznávání kulturního dědictví různých zemí. Partneři projektu pocházeli z mnoha evropských států.

Když si uvědomíme své vlastní kořeny, dokážeme pochopit, kam patříme a čeho si máme vážit.

Úkoly projektu byly rozmanité a měly vést k toleranci, k pochopení odlišnosti a nalezení toho, co lidi spojuje – jídlo, hudba, hračky, tanec, stavby, bylinky, tradice. To byly hlavní body, které jsme podrobně zkoumali. Děti byly rozděleny do skupinek a pracovaly na daném tématu. Výsledek sdílely, aby jej představily ostatním kamarádům. Kromě této hlavní aktivity probíhaly doprovodné hry, aktivity a komunikace v prostředí Twinspace.

Na závěr vznikla společná e-kniha, která je okénkem do světa jiných kultur. Děti kladně zhodnotily celý projekt, protože se v něm naučily využívat nové IT nástroje, procvičily se v angličtině, poznaly neznámé a zdokonalily se ve spolupráci.

Jak projekt probíhal, zjistíte zde: https://twinspace.etwinning.net/91892

 

ETWINNING TV CH@NNEL

Koronavirová doba ukázala, že eTwinning má zelenou. V době, kdy se nemohlo chodit do školy, se počítač stal výborným pomocníkem pro komunikaci. Na konci května se třída 6. B zapojila do mezinárodního projektu eTwinning TV Ch@nnel, který byl zaměřený na sdílení talentů našich žáků. Bylo to velmi příjemné osvěžení pro tuto nelehkou dobu. Během několika týdnů děti vytvořily avatary, seznámily se se svými tureckými a českými partnery, natočily videa, kde představily svoje koníčky. Videa se následně sdílela v prostředí Twinspace. To největší překvapení však přišlo v podobě online setkání. Super! Děti naživo anglicky komunikovaly s tureckými partnery. Jsme rádi, že se projekt vydařil a těšíme se na další.

Nakouknout do projektu můžete zde: https://twinspace.etwinning.net/115415

 

MOUNTAINS ARE LIFE, LET’S KEEP THEM SAFE

Žáci 7. B nejsou v eTwinningu žádnými nováčky. V letošním roce dokončili svůj třetí projekt a ukázali, že jim to opravdu jde. Cílem ekologicky zaměřeného projektu bylo uvědomit si důležitost hor a přírody vůbec. Během celého roku se postupně zabývali, co všechno nám toto bohatství přináší. Seznámili své evropské partnery s našimi Bílými Karpatami, v mezinárodních týmech vytvářeli prezentaci o španělské La Sénii. Naučili se využívat IT nástroje, zlepšili své znalosti angličtiny a hlavně: uvědomili si, že je třeba o zeleň pečovat, protože je nedílnou součástí našeho života.

Více na :https://twinspace.etwinning.net/91902

ZAZVONIL ZVONEC A PUTOVÁNÍ BYL KONEC

Datum: 24.06.20

V den vysvědčení ukončili žáci 1. B své celoroční putování z Písmenkova přes Slabikov až do Království pohádek a příběhů. Na pouti jim tento rok připravil hodně nástrah a útrap, které museli překonat, ale žáci se s nimi poprali velmi dobře. Většina z nich čte vázaným slabikováním a některá slova dokonce vcelku. Proto se teď mohou snadněji seznamovat se svými prvními knihami a tím své čtení nadále zlepšovat. Šikovní žáčci, kteří během roku (a to i v době distanční výuky), poctivě a s radostí plnili úkoly, obdrželi od krále Knihomila I. dopis a potřebné tři zlaté klíčky k otevření brány. Všichni už se těší do druhé třídy.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek