Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

22. 9. 2023 – SPORTOVNÍ HRY – CYKLISTICKÝ VÝLET

Datum: 26.09.23

Cesta do Suché Lozi byla pro dívky a kluky z 8. ročníku zkouškou odolnosti. Foukal silný protivítr a nezbývalo než doufat, že cestou zpět to bude naopak. Někteří si zajezdili na pump tracku, někteří jen odpočívali, ale našli se i takoví, kteří se vydali až na slatinu. Cesta zpět ubíhala rychle a všichni se v pořádku vrátili do školy na oběd.

21. 9. 2023 – PICASSO VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Datum: 26.09.23

Žáci 4. A se ve výtvarné výchově seznámili s prvky kubismu a zkusili namalovat obyčejnou kočku jako Picasso. 

20. 9. 2023 – PRACOVNÍ ČINNOSTI NA HŘIŠTI

Datum: 26.09.23

Šikovná děvčata ze 7. A v rámci pracovních činností vyplela pískoviště na školním hřišti. Za tento nelehký úkol si zaslouží velkou pochvalu. Teď si mohou naši noví prvňáčci zpříjemnit volný čas ve škole také hrou na pískovišti. 🙂

VÝUKA DĚJEPISU

Datum: 19.09.23

O dobách dávno minulých nás informují hmotné prameny. V hodině dějepisu žáci poznávali různé předměty, které se pojí s dobou minulou i vzdálenější. Někteří hravě zvládli zařadit předmět do konkrétního období.

PROJEKTOVÁ VÝUKA VE 4. A

Datum: 19.09.23

O prázdninách žáci 4. A přečetli a rozečetli si mnoho zábavných, zajímavých a napínavých knih. Ve třídě si pak o nich povídali s paní učitelkou a se svými spolužáky. Z přečtených knih si sestavili pěknou výstavku a do každé rozečtené knihy vložili vlastnoručně vyrobenou záložku podle svých představ. Zkusili si složit pár veršů o škole a povedly se opravdu pěkné básničky. Možná právě díky zálibě v knihách a verších začínají na třídním „Knížkovníku“ dozrávat plody…

12. 9. 2023 – JAZYKY HRAVĚ

Datum: 15.09.23

Učivo z němčiny si žáci devátého ročníku po prázdninách zopakovali a procvičili hravým způsobem.

Žáci osmého ročníku v rámci procvičování slovní zásoby v angličtině využili zajímavou aplikaci na tvorbu slovních mraků. Spojili tak kreativitu, zábavu a učení.

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek