Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 18_UČIVO 4. týden 6. 4. – 9. 4. 2020

Datum: 03.04.20

1. A

4_přípravy_1_všechny předměty

4_Český jazyk_1_čtyřsměrka

4_Prvouka_1_Ptáci

 

1. B

4_přípravy_1_všechny předměty

2.

4_český jazyk_2_párové souhlásky z – s čtení s porozuměním

4_matematika_2_násobilka čísla 2

4_prvouka_2_velikonoce

3.

4_anglický jazyk_3_Jídlo Velikonoce

4_anglický jazyk_3_Jídlo_prezentace

4_anglický jazyk_3_velikonoce_prezentace

4_český jazyk_3_slovesa

4_matematika_3_opakování

4_prvouka_3_zájmové organizace, charita

4. A

4_anglický jazyk_4_Můj volný čas Velikonoce

4_anglický jazyk_4_velikonoce_prezentace

4_český jazyk_4_koncovky podstatných jmen

4_matematika_4_digramy

4_přírodověda_4_ekosystém pole, opakování

4_vlastivěda_4_Velkomoravská říše

4_vlastivěda_4_Velkomoravská říše_prezentace

4. B

4_anglický jazyk_4_Můj volný čas Velikonoce

4_anglický jazyk_4_velikonoce_prezentace

4_český jazyk_4_koncovky podstatných jmen – opakování

4_matematika_4_diagramy

4_přírodověda_4_tažní a stálí ptáci

4_přírodověda_4_prezentace stálí a tažní ptáci_prezentace

4_vlastivěda_4_Velkomoravská říše

4_vlastivěda_4_Velkomoravská říše_prezentace

5. A

4_anglický jazyk_5_5.lekce_5A Můj pokoj

4_český jazyk_5_rozkazovací slovesný způsob

4_matematika_5_desetinné zlomky

4_přírodověda_5_třídění živých organizmů

4_přírodověda_5_třídění živých organizmů_rostliny_prezentace

4_vlastivěda_5_Evropa_podnebí

5. B

4_anglický jazyk_5_5A Můj pokoj

4_český jazyk_5_slovesa – rozkazovací způsob

4_matematika_5_obsah obdélníku a čtverce+řešení

4_přírodověda_5_třídění živých organizmů

4_vlastivěda_5_Evropa – povrch a poloha

6. A

4_anglický jazyk_6.A_přítomný čas prostý, Velikonoce

4_anglický jazyk_6.A_učebnice str. 9

4_český jazyk_6_slovesa

4_dějepis_6_Čína

4_fyzika_6_jednotky objemu

4_matematika_6_Prvočísla, čísla složená

4_přírodopis_6_hmyz

4_zeměpis_6_Přírodní útvary Afriky

6. B

4_Anglický jazyk_6B_Klady v přítomném prostém čase.docx

4_český jazyk_6.B_ slovesa_

4_dějepis_6_Čína

4_fyzika_6_jednotky objemu

4_matematika_6_Prvočísla, čísla složená

4_přírodopis_6_hmyz

4_zeměpis_6_Přírodní útvary Afriky

7. A

4_Anglický jazyk_7A_Procvičování min.času_Strommerová

4_anglický jazyk_7.AB_minulý čas, Velikonoce_Michalcova

4_český jazyk_7_vedlejší věty

4_dějepis_7_gotická kultura

4_Fyzika_7_Hydraulická zařízení

4_Matematika_7_Racionální čísla – násobení, dělení + řešení

4_Německý jazyk_7A_Členy

4_přírodopis_7_mákovité brukvovité

4_ruský jazyk_7_Velikonoce

4_zeměpis_7_Západní Asie II

7. B

4_anglický jazyk_7.B_ procvičování minulého času_Charvátová

4_anglický jazyk_7.AB_minulý čas, Velikonoce_Michalcova

4_český jazyk_7_vedlejší věty

4_dějepis_7_gotická kultura

4_Fyzika_7_Hydraulická zařízení

4_Matematika_7_Racionální čísla – násobení, dělení + řešení

4_německý jazyk_7.B_práce s textem, Velikonoce

4_přírodopis_7_mákovité brukvovité

4_ruský jazyk_7_Velikonoce

4_zeměpis_7_Západní Asie II

8. A

4_Anglický jazyk_8A_Porovnávání_procvičování

4_český jazyk_8_přístavek

4_dejepis_8_revolucni rok 1848

4_fyzika_8_Ohmův zákon

4_chemie_8_nekovy_2

4_matematika_8_kružnicový oblouk, kruhová výseč

4_němčina_8_roční období, procvičování

4_přírodopis_8_sluch

4_ruský jazyk_8_Velikonoce

4_zeměpis_8_Doprava ČR

8. B

4_anglický jazyk_8.B_časopis

4_anglický jazyk_8.B_stupňování, Velikonoce

4_český jazyk_8_přístavek

4_dejepis_8_revolucni rok 1848

4_fyzika_8_Ohmův zákon

4_chemie_8.B_peroxidy oxidy

4_matematika_8_kruh, oblouk kružnice

4_němčina_8_roční období, procvičování

4_přírodopis_8_sluch

4_ruský jazyk_8_Velikonoce

4_zeměpis_8_Doprava ČR

9. A

4_Anglický jazyk_9A_Způsoby vyjadřování budoucího času

4_český jazyk_9.AB_procvičování

4_dejepis_9_zivot v protektoratu

4_Fyzika_9_Jaderná energie, jaderné záření

4_chemie_9_úvod organická chemie

4_matematika_9_kužel, koule

4_Německý jazyk_9AB_Procvičování – es gibt

4_přírodopis_9_prahorystarohory

4_rusky jazyk_9_Velikonoce

4_zeměpis_9_Typy států

9. B

4_anglický jazyk_9_nabídka pomoci, Velikonoce

4_český jazyk_9.AB_procvičování

4_dejepis_9_zivot v protektoratu

4_Fyzika_9_Jaderná energie, jaderné záření

4_chemie_9_úvod organická chemie

4_matematika_9_kužel, koule

4_Německý jazyk_9AB_Procvičování – es gibt

4_přírodopis_9_prahorystarohory

4_rusky jazyk_9_Velikonoce

4_zeměpis_9_Typy států

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek